Frågor och svar

Sök i frågor och svar
Ställ en fråga
Hittar du inte svaret på din fråga? Ställ den till oss!

Skicka oss ett meddelande med din fundering, så återkommer vi så snart vi kan!

Vanliga frågor
Samtycke
Har Grundels Klimatruta lägre miljöpåverkan än ett fönsterbyte?
Se svar Stäng

En Livscykelanalys (LCA) gjord tillsammans med studenter från Karlstad universitet visar tydligt att Grundels Klimatruta har lägst total miljöpåverkan, både för hela sin livslängd samt per år. Att installera Grundels Klimatruta bidrar till en ca 12 % lägre total miljöpåverkan per år jämfört med att byta ut det gamla fönstret till ett nytt treglasfönster. Klicka på länken till en sammanfattning av LCA-rapporten.

Se LCA-rapporten

Hur lyckas jag bäst med ett fönsterbyte?
Se svar Stäng

För att lyckas med ett fönsterbyte så finns det en rad saker som kan vara bra att tänka på. Här går vi igenom det steg för steg.

Vad är P-märkning?
Se svar Stäng

P-märket på ett fönster innebär att konstruktionen har granskats och testats mot grundläggande tekniska krav. Läs mer om P-märkning

Fönstrets funktioner
Se svar Stäng

När man ska uppgradera eller byta till nya fönster kan det vara klokt att fundera en stund över de olika funktioner som glaset och fönstret har. Det underlättar i vår diskussion med varandra för att hitta den rätta lösningen för just ditt projekt. Läs mer om fönstrets funktioner

Räkna ut hur mycket du sparar med Grundels energiberäknare
Se svar Stäng

Här kan ni räkna ut hur mycket ni sparar genom att sätta in Grundels Klimatruta på era befintliga 2-glasfönster för att på så sätt förvandla dem till energieffektiva 3-glasfönster.

Gå till energiberäknaren

Så eliminerar du kallras och strålningsdrag.
Se svar Stäng

Kallras på grund av dåliga fönster kan enkelt åtgärdas med isolerglas. Dåliga 2-glasfönster som inte isolerar ordentligt leder till att den inre rutan blir nerkyld. Detta i sin tur kyler ner inomhusluften som finns intill rutan. Om du har 2-glasfönster börjar denna problematik redan vid +5 till 0 grader. Läs mer om hur Grundels Klimatruta eliminerar ditt kallras

Vad är ett 2-glasfönster?
Se svar Stäng

I äldre byggnader sitter det ofta 2-glasfönster med dålig värmeisoleringsförmåga. Vanliga 2-glasfönster genererar både kallras och strålningsdrag vilket leder till sämre inomhusklimat än med 3-glasfönster. Läs mer om 2-glasfönster

Så minskar du ditt buller med 50%
Se svar Stäng

Genom att installera Grundels Klimatruta i dina befintliga fönster halveras bullerstörningen i fastigheten, bullret minskar med 3 till 10 decibel beroende på val av glas. Som ett ungefärligt riktmärke kan sägas att en minskning med 3 decibel uppfattas av människan som en halvering av bullret. Läs mer om bullerisolering med Grundels Klimatruta

Har jag rätt till ekonomiskt bidrag?
Se svar Stäng

Idag lever många med bullernivåer som inte är acceptabla men som går att åtgärda, till exempel genom att tilläggsisolera med isolerglas. Som fastighetsägare kan du dessutom få bidrag till denna åtgärd från väghållaren det vill säga Trafikverket eller kommunen. Läs mer om bidrag.

9 av 23

Vill du veta mer?
Kontakta gärna mig.

Daniel Bengtsson
Försäljnings- och Marknadschef

Energiberäknaren

Räkna ut hur mycket du och miljön sparar med Grundels Klimatruta.

Resultatet är ett genomsnittsvärde och kan variera beroende på var i Sverige du bor.
Uppskattad fönsteryta
0 kvm

165

kWh
Sparar du på ett år

0

kg co2
Sparas av lägre energianvändning.

Dokumentation

Grundels Klimatruta produktblad
Grundels Kostnadskalkyl Villa
Artikel om isolerrutan i DN

Vanliga frågor

Vilket energivärde får mitt fönster efter uppgraderingen med er Klimatruta?
Se svar Stäng

Energivärdet (u-värdet) sänks från ca 2,9 W/m2 °C till 1,3 W/m2 °C. Det ger en energibesparing på ca 20 %.

Hur går det till när ni sätter in Klimatrutan i mina fönster?
Se svar Stäng

Vi bygger isolerrutor på de inre glasen på dina befintliga fönster. Se hur monteringen går till →

Vilka förberedelser behöver vi göra innan ni uppgraderar våra fönster med en Klimatruta?
Se svar Stäng

Ni behöver i princip inte göra någonting, ta bara bort blommor, gardiner och flytta ut soffan lite.

Vad ingår i installationen av Klimatrutan?
Se svar Stäng

Ett fullt färdigt montage – material, montering och moms. Och du får naturligtvis dra ROT-på installationen.