På energieffektiva fönster är den yttre rutan lika kall och ibland kallare än uteluften, eftersom fönstret isolerar så bra. Det gör att kondens ibland kan bildas, exempelvis på förmiddagar under vår och höst när temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor. I normalfallet uppstår endast det här fenomenet när U-värdet understiger 1,1.

Får man kondens på insidan av fönster kan det vara tecken på byggfukt eller otillräcklig ventilation intill fönstret.

Grundels isolerglas har 10 års garanti mot kondens och damm mellan glasen, samt ett års garanti mot sprickor i mellan glasen.