Kallras och strålningsdrag

Dåliga 2-glasfönster som inte isolerar ordentligt leder till att den inre rutan blir nedkyld. Detta i sin tur kyler ner inomhusluften som finns intill rutan. Om du har 2-glasfönster börjar denna problematik redan vid +5 till 0 grader. Fönster med effektiv isolering reducerar energiförbrukningen för uppvärmning av ditt hem, vilket resulterar i lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan. Detta gynnar både din plånbok och klimatet.

Vad är kallras?

När kall luft utifrån sipprar in genom små springor eller dåligt isolerade områden runt fönster, dörrar eller andra öppningar kallas det för kallras. Ju kallare glasyta du har och ju högre fönstret sitter, desto värre blir kallraset. Den kalla luften är tyngre än den varma och sjunker därmed mot golvet . Den kalla luften som rasar ersätts av ny luft ovanifrån vilket du upplever som att det drar i huset och att det känns kallare än vad det egentligen är, du fryser trots att termometern visar +22 grader. Genom att åtgärda kallras kan du hålla värmen och förbättra komforten i hemmet.

Lär dig mer om hur du enkelt blir av med kallraset med hjälp av Grundels Klimatruta.

Minska kallras från fönster, så gör du

Upplever du att dina golv drar kallt och det känns dragigt inomhus trots att värmen är på högsta inställningen? Bor du i ett äldre hus med dåligt isolerade fönster? Det finns en del saker du kan göra för att minska dragiga golv och råda bot mot kallras. Här är några tips:

  1. Se över tätningslisterna så de inte är gamla eller dåliga.
  2. Täta springor och glipor med tätningstejp eller silikon för att förhindra den kalla luften från att tränga in. 
  3. Radiatorer under fönstren hjälper till viss del till att förhindra fönsterglaset från att kylas ned. 
  4. Gardiner kan hjälpa till att isolera mot kylan.
  5. Grundels Klimatruta uppgraderar tvåglasfönster till treglasfönster och har egenskaper likvärdigt ett nytillverkat energifönster. Ett väl isolerande fönster gör stor skillnad för inomhusklimatet.  

Fönster med kallras orsakar strålningsdrag

Visste du att värme alltid förflyttar sig från varmt till kallt? Detta innebär att din värme försvinner från din kropp mot det kalla fönstret. Strålningsdraget uppstår när skillnaden mellan din kroppstemperatur och glasets temperatur överstiger 15 grader. Ju kallare fönstret är och desto större glasyta det har, desto mer kommer du att frysa. Med Grundels Klimatruta omvandlar vi befintliga 2-glasfönster till moderna 3-glas energifönster med låga U-värden vilket eliminerar kallras och strålningsdrag. Titta på videon nedan för att se en steg-för-steg guide om hur monteringen går till.