Grundels Klimatruta Fastighetsägare

Grundels Klimatruta är ett lönsamt miljöval för fastighetsägare.

Grundels har i över 30 år uppgraderat över 650 000 fönsterrutor åt företag och fastighetsägare runt om i Sverige. Fönster som annars kanske hade ersatts av nya och belastat vår miljö vid avfallshantering. Att jobba hållbart är en nyckel vid långsiktig förvaltning.

Med Grundels Klimatruta kan vi ta tillvara på befintliga fönster och ge dem likvärdiga egenskaper som ett nytt isolerfönster. Det resulterar att vi gynnar miljön genom att ta tillvara på fönstrets hela livslängd samtidigt som vi sänker energikostnaden och bullernivån. Klimatrutan är helt enkelt ett smartare alternativ till fönsterbyte för fastighetsägare.

Grundels Klimatruta sänker energin och kostar mindre.

Genom att energieffektivisera din fastighet med Grundels patenterade och platsbyggda Klimatruta sänker du din energiräkning direkt med cirka 20 % samtidigt som du gör en insats för miljön. Dessutom är kostnaden cirka 70 % lägre jämfört med att köpa nya fönster.
Tack vare isolerglasen får du förutom sänkt energiförbrukning även ett skönare inomhusklimat och minskat buller. Vår lösning syns knappt men den känns. Vissa påstår till och med att fönstret upplevs snyggare efter vår uppgradering.

Här ser vi resultatet av Grundels Klimatruta. Endast en tunn list talar om att en uppgradering till 3-glas har skett.

Samma isolervärden som ett nytt fönster.

Grundels Klimatruta sänker U-värdet från befintliga 2,8 – 3,0 på kopplade 2-glasfönster till 1,2 – 1,3. Bullret minskas också med 3-10 dB, beroende på val av isolerglas.

Uppgraderar när vi kan och byter när vi måste.

Många fönster som idag byts ut mot nya har i själva verket många år kvar att leva. Gamla fönster är ofta byggda av kärnvirke med hög kvalitet. Men ibland har fönstret helt enkelt gjort sitt och behöver bytas ut mot ett nytt fönster. Därför gör vi alltid en besiktning av alla berörda fönster i fastigheten inför en uppgradering. De fönster som bedöms vara i för dåligt skick för en uppgradering byter vi naturligtvis ut mot nya fönster av hög kvalité.

Läs mer om våra fönsterbyten.

Egen tillverkning i Nyköping.

Grundels Klimatruta tillverkas i egen fabrik i Nyköping och transporteras direkt utan mellanhänder – vi tar fabriken till dig. Klimatrutan har 10-års täthetsgaranti och är testad och godkänd enligt SP:s (RISE) teststandard.

Fördelar för Fastighetsägare

Grundels Klimatrutas fördelar för dig som fastighetsägare.

Fördelarna med Grundels Klimatruta är många och vill du få en grundlig genomgång kring hur en uppgradering kan påverka din fastighet så får du gärna höra av dig.
Till kontaktsidan.

  • Ger befintliga fönster samma U-värde som ett nytt fönster.
  • Eliminerar allt kallras.
  • 70% lägre kostnad än ett fönsterbyte.
  • Ett mer hållbart och cirkulärt alternativ än fönsterbyte.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna mig.

Daniel Bengtsson
Vice VD & Försäljningschef

Så fungerar Grundels Klimatruta

Så monterar vi Klimatrutan på dina fönster.

Grundels klimatruta

Grundels klimatruta, ett smartare alternativ till fönsterbyte.

70%
Billigare jämfört med ett fönsterbyte
50%
Minskade bullernivåer
10 år
Garanti
20%
Minskad energiförbrukning
100%
Mindre kallras
30 min
Installationstid 
per fönster
100%
Svensk tillverkning
0%
Inga byggställningar
Referens
Porträttbild på man med byggnad i bakgrunden
Akademiska Hus sätter standarden för hållbar fastighetsrenovering genom sitt fokus på återbruk och energispar. Genom att uppgradera befintliga fönster till Grundels Klimatruta beräknas de minska energiförbrukningen med 1,448,496 kWh per år för Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala.
Referens
Långa och välmående kundrelationer är något som Grundels värnar om och skattar högt. Christer Holmberg, är ett gott exempel på en återkommande beställare. Relationen mellan Christer och Grundels är över 12 år lång och har varat genom flera olika anställningar och sammanhang.
Referens
Att arbeta ihop med Grundels Fönstersystem fungerar väldigt bra,och samarbeten har skett i ett flertal fastigheter med liknande behov.
Mertjänster

Håller inte ditt fönster för en uppgradering så löser vi det också.

Vi erbjuder totalentreprenad inom fönsterbyte över hela Sverige.
Våra unika aluminiumsytem skyddar dina fönster och gör dem helt underhållsfria med lång livslängd.
Ibland så behöver gamla vacka fönster lite extra kärlek. I vårt snickeri renoverar vi fönster till sin forna glans.