Porträttbild på man med byggnad i bakgrunden.
Akademiska Hus – BMC

Akademiska Hus sätter standarden för hållbar fastighetrenovering genom sitt fokus på återbruk och energispar. Genom att uppgradera de drygt 5370st befintliga fönstren till Grundels Klimatruta beräknas de minska energiförbrukningen med 1,448,496 kWh per år för Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala.

På fastighetsbolaget Akademiska Hus, jobbar Anders Pohl som projektledare för paraplyprojektet BMC 3.0. Projektet är ett miljö- och klimatprojekt som ska bidra till bevarande av byggnaden med ett minskat klimatavtryck. Projektet innefattar bland annat ett antal olika insatser för bolagets största fastighet BMC, ett biomedicinskt centrum på 100 000 m², som är uthyrt till Uppsala universitet. Byggnaden har varit eftersatt under många år men tack vare BMC 3.0 håller byggnaden nu på att rustas upp. Detta görs bland annat i samarbete med Grundels Fönstersystem som uppgraderar befintliga fönster med energieffektiva 3-glasfönster.

– Man kan säga att BMC 3.0 består av ett antal olika projekt som dels går ut på att täcka upp för uteblivet innehåll, dels lyfta fastighetens attraktiva värde på ett hållbart sätt. Här var Grundels ett självklart val i upprustningen av våra fönster, säger Anders Pohl.

Drönarfoto på Akademiska Hus fastighet Biomedicinskt centrum i Uppsala.

Ett energismart val

Vid renovering och upprustning av fastigheter ser man ofta att komponenter och delar byts ut helt i onödan, vilket många gånger beror på okunskap om återbruk och byggnadsvård. För Akademiska Hus är det tvärt om. Återbruk är en het fråga i bolaget, som man alltid tar hänsyn till och är avgörande i val av tillvägagångssätt och samarbetspartners. En stor åtgärd i projektet är BMC energispar som handlar om att göra energismarta val.

– I projektet innebär detta till stor del att se över fastighetens fönster och på ett klimatsmart sätt ta till de åtgärder som behövs, för att i slutändan spara in kilowattimmar. Som samarbetspartner har vi Grundels Fönstersystem, ett företag som vi jobbat med under många år. De har ett unikt erbjudande och vi är alltid väldigt nöjda med deras insats, säger Anders.

Efter att Grundels gjort en grundlig inventering av fastigheten och dess fönster, togs beslutet att de flesta fönster gick att uppgradera och energiisolera med Grundels Klimatruta, i stället för att byta ut dem. Fönstren blir 100 procent hermetiskt täta och det enda som syns är en liten list på insidan av fönstren.

– Vi ser det som en del i återbruksledet att hitta en klok lösning till att uppgradera fönstren till ett bra energivärde. Med Grundels klimatruta beräknas energibesparingen bli 1 448 496 kWh redan under det första året, berättar Anders.

De uppgraderade fönstren kommer leva åtskilliga år till, vilket utöver en stor energibesparing även bidrar till en stor miljövinst. Över en 30-årsperiod bidrar uppgraderingen till ett sänkt klimatavtryck [CO2-ekv], 651 823 kg mer än vad ett fönsterbyte hade genererat.

Smidigt samarbete

– Vårt arbete tillsammans med Grundels har fungerat utmärkt, som alltid.  Vi är väldigt nöjda med deras insats och jag kan varmt rekommendera dem och deras tjänst, säger Anders.

Porträttbild på man med byggnad i bakgrunden

Anders Pohl, Akademiska Hus