Samarbetspartners

 

 

Energisparkonsult AB

Vi är experter på energieffektivisering, driftoptimering och hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att sänka sina energikostnader och lösa sina värmeproblem.

Vi ser till att kunden får god komfort och jämn värme hos de boende till lägre kostnader.
Injustering av värmesystem skapar likartad rumstemperatur som nås oberoende av rummets storlek eller placering i planet och minskar värmeanvändningen i fastigheten.

Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder.

Energisparkonsult AB arbetar dagligen åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag där vi utför korrekta injusteringar som sparar energi och samtidigt skapar komfort för de boende. Vi kan utföra injusteringsarbeten över hela Sverige. Har ni obalans i värmesystemet och behöver injustering?

Tveka inte att kontakta oss!

Energisparkonsult AB – Broschyr 2021

 

Besök energisparkonsult