En av de allra största energitjuvarna i fastigheter är dåligt isolerade fönster. Så mycket som en tredjedel av husets värme går nämligen raka vägen ut genom fönstret, om du inte har isolerglas.

Den stora anledningen till låg inomhustemperatur, som i sin tur leder till höga uppvärmningskostnader, kan nämligen vara att vi har fel typ av fönster. När temperaturen utomhus sjunker kyls fönsterrutorna ned. Detta i sin tur får inomhusluften att röra sig på ett sätt som gör att du upplever rumstemperaturen kallare än vad den faktiskt är.

Genom att isolera fastighetens fönster med Grundels Klimatruta kan du dock minska dessa rörelser och dessutom minska värmeförlusten ut genom fönstret. På så sätt kan du sänka inomhustemperaturen och spara ca 20 % av energiförbrukningen.

Här får du fler tips om hur du på olika sätt kan spara energi.

Källa: Energimyndigheten