Våra produkter

Det lönsamma miljövalet

Vi gör om era 2-glasfönster till energieffektiva och bullerdämpande 3-glasfönster.

Miljönyttan som vår platsbyggda isolerruta skapar

Window icon
Antal monterade
platsbyggda isolerrutor
Bolt icon
Antal kwh
våra kunder sparat
Equal icon
House icon
Antal normalvillor
per år i besparing
Cloud icon
Antal kg
minskat CO2 utsläpp
Equal icon
Globe icon
Antal varv
runt jorden med bil
Siffrorna ovan är baserad på statistik över antalet av oss monterade platsbyggda isolerrutor sedan 1992. En normalvilla har i detta exempel en beräknad förbrukning om 15 000 kWh per år. Och en Volvo V60 har används för att beräkna hur många varv runt jorden man kommer med motsvarande koldioxid utsläpp.