Orange byggnad.
Grundels Klimatruta kommunala bostadsbolag

Ett lönsamt miljöval för kommuner och kommunala bostadsbolag

Att byta till nya fönster på en fastighet innebär självklart omfattande kostnader men det innebär också stor påverkan på miljön. I över 30 år har Grundels använt sig av en beprövad teknik som räddar tusentals gamla fönster från att kasseras och i stället spar på miljön – Grundels Klimatruta. Ett miljövänligt val som lönar sig ur flera aspekter.

Uppnå klimatmålen och minska kostnaderna

Att hela Sverige är mitt i en energibesparing är något vi blivit väl medvetna om. Genom att hjälpas åt och ta ett samhällsansvar kan vi förbättra situationen och minska samhällets sårbarhet för rådande energikris. I dagsläget är det befintliga fastighetsbeståndet störst till arealen och de fastigheterna som förbrukar mest energi. Att minska energianvändningen i byggsektorns hela livscykel är viktigt för att nå energi- och klimatmålen, något som Grundels Klimatruta kan hjälpa till att bidra till. Genom att uppgradera din fastighets fönster med Klimatrutan sänker du energianvändningen med cirka 20% – vilket blir många sparade kilowattimmar.

 • 2022 minskade Grundels Klimatruta belastningen på miljön med hela 873 915 kilo koldioxid, vilket motsvarar 874 flygresor mellan Stockholm-Rom tur och retur.
 • Våra kunder sparade dessutom 6,9 miljoner kWh per år, vilket motsvarar cirka 460 normalstora villors årsförbrukning på ett år. Sett över en 30-årsperiod blir det väldigt många sparade kilowattimmar som resulterar i en väsentligt minskad belastning på miljön jämfört att byta ut befintliga fönster.

En ekonomisk besparing

Utöver minskat klimatavtryck är uppgradering till Klimatrutan även en ekonomisk besparing och en värdeökning för fastigheten. Jämfört med andra klimatskalsåtgärder är Klimatrutan den som visat sig mest ekonomiskt lönsam. Lågt investeringspris – 70% billigare än ett fönsterbyte, och ett bra u-värde som minskar energikostnaderna med 20%, är båda bidragande faktorer till att Klimatrutan är lönsam. Pay-offen från energibesparingen är dessutom i normalfallet mellan 8–13 år vilket också tyder på att installationen är en lönsam investering.

I rapporten Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln, från Lunds universitet, framgår att uppgradering från 2-glasfönster till 3-glas är den mest lönsamma lösningen och därmed kan räknas som en energiinvestering. Rapporten visar också att energibehovet för uppvärmning kan halveras vid uppgraderingen och att uppgraderingen i kombination med vindisolering och materialval med hög global uppvärmningspotential (GWP) är det bästa alternativet. Att byta fönster helt visade sig vara sämre att inte göra någon renoveringsåtgärd alls.

Vår lösning är även testad enligt RISE och har 10 års täthetsgaranti. Klimatrutan är helt enkelt ett smartare alternativ till fönsterbyte för fastighetsägare.

Dokumenterat resultat för miljön

Ofta byts fullt fungerande fönster ut trots att de egentligen har flera år kvar att leva. Flera studier fastslår att fönsterbyte ger ett mycket större klimatavtryck jämfört med en uppgradering till isolerglas som Klimatrutan. Bland annat visar rapporten Energieffektivisering av särskilt värdefulla byggnader: En LCA om fönsterrenoveringsmetoder, från Högskolan i Gävle, att nya fönster har störst global uppvärmning- och övergödningspotential jämfört med ett isolerglas som har minst miljöpåverkan i alla kategorier.

I en framtagen livscykelanalys för Klimatrutan har den totala miljöpåverkan undersökts, hela vägen från råvaruintag till produktens slutskedsfas – från vaggan till graven. Analysen är baserad på undersökningar av den totala miljöpåverkan utifrån 2-glasfönster, Grundels Klimatruta och 3-glasfönster. Resultatet visade att den totala miljöpåverkan (utsläpp av CO2-eq) är minst vid en uppdatering till Grundels Klimatruta. Både för hela livslängden och per år.

Läs hela livscykelanalysen!

 

Minskad miljöpåverkan

Vid en installation av Grundels Klimatruta blir den totala miljöpåverkan 49% lägre per år jämfört med att behålla 2-glasfönster och 12% lägre per år jämfört med byte till nya fönster. Vid uppgraderingen minskar även den fossila bränsleanvändningen med 30% per år jämfört med byte till nya fönster.

Bilder av löv, glödlampa med löv i och ett hus som illustrerar minskad miljöpåverkan.

Argument till hyresgäster

6 argument till era hyresgäster

Uppgraderingen till Klimatrutan kommer inte bara med fördelar för de kommunala bostadsbolagen. Era hyresgäster gynnas också av installationen.

 • 20% lägre energikostnader.
 • Ökad inomhuskomfort: sänkt bullernivå, eliminerat kallras och kallstrålning från fönstren.
 • Ingen deponi och 12% minskad miljöpåverkan.
 • Snabb installation – 30 minuter per fönster.
 • Inga störningsmoment, byggställningar eller byggdamm.
 • Kräver endast att hyresgästen drar fram soffan.

Uppgradera när du kan, byt när du måste

Vår filosofi är ”uppgradera när du kan, byt när du måste” och därför börjar vi alltid med en besiktning utav fastighetens fönster. Detta för att se vilka som klarar en uppgradering, vilka som klarar sig med fönsterrenovering och vilka som behöver bytas ut. Ibland har fönstren gjort sitt och behöver ersättas, men vi bär alltid med oss att gamla fönster ofta är producerade av högkvalitativt kärnvirke och kan ha många år kvar att leva om vi bara tar hand om dem på rätt sätt.

Kommunala bostadsbolag fokuserar på byggnadsvård

Under åren har byggnadsvård blivit allt vanligare för kommunala bostadsbolag. Fler bostadsbolag tar fram hållbara strategier där fokus ligger i att ta ett större miljöansvar och förvalta fastigheterna med byggnadsvård, med fokus på minskat klimatavtryck. Att se över alternativ till fönsterbyten faller in här och alternativet till traditionellt fönsterbyte är Grundels Klimatruta. Klimatrutan hjälper till att bevara det ursprungliga utseendet genom att använda befintligt material i så hög grad som möjligt, utan att tumma på egenskaperna som ett nytt isolerfönster har.

Utöver Grundels Klimatruta ger vi dina fönster den kärlek de behöver:

 • vi byter tätningslister
 • vi utför lättare justeringar av fönster
 • vi smörjer befintliga beslag och gångjärn

Vill du veta mer?
Kontakta gärna mig.

Daniel Bengtsson
Vice VD & Försäljningschef

Så fungerar Grundels Klimatruta

Referens
Bild på Gamla Studentstadens gula 50-talshus omgiven av höstträd.
Under 2019 uppgraderade vi ett 50-talshus i Gamla Studentstaden som med lite investering visade sig ge stor effekt.
Referens
Hyreshus vars fönster uppgraderats med Grundels Klimatruta.
Hyresbostäder i Norrköping blev "Årets energiutmanare" till följd av sin energieffektivisering med Grundels Klimatruta.
Mertjänster

Håller inte ditt fönster för en uppgradering så löser vi det också.

Vi erbjuder totalentreprenad inom fönsterbyte över hela Sverige.
Våra unika aluminiumsytem skyddar dina fönster och gör dem helt underhållsfria med lång livslängd.
Ibland så behöver gamla vacka fönster lite extra kärlek. I vårt snickeri renoverar vi fönster till sin forna glans.