Fastighetsägare Ove Enryd

På Vännäs fastigheter i Västerbotten jobbar Ove Enryd som teknisk förvaltare. Han har efter en lång tid i Stockholm på fastighetsbolaget Vasakronan valt att flytta tillbaka till sina Norrländska hemtrakter.

I sitt nuvarande arbete på Vännäs Fastigheter har Ove främst hand om kommunens vård- och särskilda boenden. Men under perioden på Vasakronan handlade det om en helt annan typ av byggnader. Oves förvaltningsområde bestod av äldre hus på åtråvärda adresser kring Nybroplan och Birgerjarlsgatan.

– Det var i stort sett uteslutande äldre fastigheter från slutet av förra sekelskiftet, som numera används som kontorslokaler.

Ökad energieffektivitet med isolerrutor

En stor utmaning med så gamla byggnader är energieffektiviseringen. I kombination med andra åtgärder satsade man bl. a. på att minska energiförlusten via fönstren.

– Men många av de här fastigheterna är ju K-märkta. Ingreppen fick inte ändra utseendet på byggnaderna och där hade vi ju krav från antikvarieämbetet att förhålla oss till, säger Ove.

Ove och hans kollegor fick snabbt en bra relation med leverantören Grundels Fönstersystem. Företaget erbjöd en lösning som gjorde att man kunde isolera befintliga fönster, utan att behöva byta fönsterbågarna. Därigenom kunde man bevara det tidstypiska utseendet, samtligt som fönstren fick samma funktion som moderna treglasfönster.

Åtgärden bestod av att en isolerruta monterades på insidan av den befintliga fönsterbågen. Med Grundels unika monteringslösning och specialtillverkade rutor blev montaget 100 procent hermetiskt tätt. Utseendemässigt var detta en toppenlösning, då det knappt syntes. Det enda som tillkom var en liten list på insidan av fönstret.

– De färgade in listen i samma kulör som de befintliga bågarna, och då blev den ju knappt märkbar, konstaterar Ove.

Mindre buller och drag

På köpet uppnådde man ytterligare en stor fördel med isolerrutorna, nämligen bullerminskningen. Ljudnivån utifrån gatan sjönk högst betydligt. Ove bekräftar att den ökade inomhuskomforten med minskat drag men framförallt mindre trafikbuller var det som hyresgästerna uppskattade mest.

– Ja vi fick uteslutande positiv respons från de som nyttjar lokalerna. Och den stora fördelen för oss som fastighetsbolag var ju naturligtvis energibesparingen.

Smidigt samarbete

Att arbeta ihop med Grundels Fönstersystem fungerade bra, och samarbeten skedde i ett flertal fastigheter med samma behov.

– Vi hade en väldigt bra kontakt. De var effektiva och lyhörda för våra behov. Hantverkarna var lätta att komma överens med och de var duktiga på att följa de ramar som fanns kring våra känsliga hyresgäster.

Jag skulle gärna arbeta med Grundels Fönstersystem igen om behovet dyker upp, och jag kan varmt rekommendera den platsbyggda isolerrutan, säger Ove.

 

Ove Enryd, Vännäs Fastigheter