Jernhusen

Långa och välmående kundrelationer är något som Grundels värnar om och skattar högt. Christer Holmberg, är ett gott exempel på en återkommande beställare. Relationen mellan Christer och Grundels är över 12 år lång och har varat genom flera olika anställningar och sammanhang.

Christer arbetar i dagsläget som teknisk förvaltare på det statliga bolaget Jernhusen. Tidigare har han bland annat varit verksam hos fastighetsägaren Vasakronan och som konsult inom fastighetsbranschen.

När Christer valt att arbeta med Grundels har det dels varit i strävan att förbättra kundernas inomhusklimat, men också för att vidta energibesparande åtgärder. I några fall har det handlat om industrifastigheter, men främst har insatserna skett i kontorsmiljö. Bredden på projekten har varit stor, alltifrån äldre byggnader till nya, moderna fastigheter.

– Vi har till exempel satt in isolerrutor i ett riktigt gammalt, anrikt hus. Utöver förbättrat inomhusklimat blev det också en stor förbättring rent utseendemässigt. Installationen blev snygg och lyfte fram fönstrets karaktär, konstaterar Christer.

Att valet av leverantör ofta har fallit på Grundels har flera förklaringar.

– De har bra, jämförbara priser. Alltid ett positivt bemötande. Och de är experter inom området. Jag som kravställare har fått god hjälp att hitta bra lösningar.

Att utföra åtgärder på fönsterna har fört flera goda ting med sig. Det har bidragit till ökad energibesparing, men också sänkt bullernivån och förbättrat komforten för hyresgästerna. Åtgärderna har ofta skett som en del i en större helhetslösning. Andra lösningar har varit att tilläggsisolera tak, installera energieffektivare ventilationer och bättre belysning.

– Vi vill ju uppnå ett så bra inomhusklimat som möjligt i våra fastigheter, och då har Grundels insatser varit en bra del i en större helhet.

För Christer har det varit positivt att hyresgästerna har kunnat nyttja lokalerna fullt ut under tiden som arbetet utförts.

– Det fungerar ofta väldigt bra, eftersom hantverkarna är så hänsynstagande. Man blir lite förvånad över att det går så smidigt att installera rutorna. Det går fort och är en bra lösning, säger Christer.

 

Christer Holmberg, Jernhusen