Frågor och svar

Sök i frågor och svar
Ställ en fråga
Hittar du inte svaret på din fråga? Ställ den till oss!

Skicka oss ett meddelande med din fundering, så återkommer vi så snart vi kan!

Vanliga frågor
Samtycke
Vad är ett 2-glasfönster?
Se svar Stäng

I äldre byggnader sitter det ofta 2-glasfönster med dålig värmeisoleringsförmåga. Vanliga 2-glasfönster genererar både kallras och strålningsdrag vilket leder till sämre inomhusklimat än med 3-glasfönster. Läs mer om 2-glasfönster

Så minskar du ditt buller med 50%
Se svar Stäng

Genom att installera Grundels Klimatruta i dina befintliga fönster halveras bullerstörningen i fastigheten, bullret minskar med 3 till 10 decibel beroende på val av glas. Som ett ungefärligt riktmärke kan sägas att en minskning med 3 decibel uppfattas av människan som en halvering av bullret. Läs mer om bullerisolering med Grundels Klimatruta

Har jag rätt till ekonomiskt bidrag?
Se svar Stäng

Idag lever många med bullernivåer som inte är acceptabla men som går att åtgärda, till exempel genom att tilläggsisolera med isolerglas. Som fastighetsägare kan du dessutom få bidrag till denna åtgärd från väghållaren det vill säga Trafikverket eller kommunen. Läs mer om bidrag.

Så mycket energi sparar du med isolerglas?
Se svar Stäng

En av de allra största energitjuvarna i fastigheter är dåligt isolerade fönster. Så mycket som en tredjedel av husets värme går nämligen raka vägen ut genom fönstret, om du inte har isolerglas förstås. Läs mer om hur mycket energi du sparar

Är Grundels ett hållbart alternativ för miljön?
Se svar Stäng

När du väljer Grundels Klimatruta innebär detta att det inte blir något byggskräp eftersom befintliga fönster sitter kvar. Det innebär även att energiförbrukningen i fastigheten sänks med 20 % och du minskar fastighetens koldioxidutsläpp. Läs mer om hållbarhet

Vår unika teknik bygger inte in kondens.
Se svar Stäng

Grundels isolerglas har 10 års garanti mot kondens. Läs mer om kondens och vi motverkar det.

Så fungerar installationen av Grundels Klimatruta.
Se svar Stäng

Här kan du både läsa och se filmer på hur vår unika teknik appliceras på befintliga fönster. Så går en installation till

Blir det inte för tungt för befintliga fönster när ni monterar ett extra isolerglas?
Se svar Stäng

Nej det ska inte vara några problem. Vi monterar ett 4 mm isolerglas som väger endast cirka 10 kg/m2. Vi har monterat över 650 000 fönster runt om i Sverige under de senaste 30+ åren.

Hur går det till när ni sätter in isolerglasen i mina fönster?
Se svar Stäng

Vi installerar våra isolerrutor på de inre sidan på dina befintliga fönster med en unik teknik som gör installationen 100% hermetiskt tät. Se hur monteringen går till.

9 av 26

Vill du veta mer?
Kontakta gärna mig.

Daniel Bengtsson
Vice VD & Försäljningschef

Energiberäknaren

Räkna ut hur mycket du och miljön sparar med Grundels Klimatruta.

Resultatet är ett genomsnittsvärde och kan variera beroende på var i Sverige du bor.
Uppskattad fönsteryta
0 kvm

165

kWh
Sparar du på ett år

0

kg co2
Sparas av lägre energianvändning.

Dokumentation

Grundels Klimatruta produktblad
Grundels Kostnadskalkyl Villa
Artikel om isolerrutan i DN

Vanliga frågor

Vilket energivärde får mitt fönster efter uppgraderingen med er Klimatruta?
Se svar Stäng

Energivärdet (u-värdet) sänks från ca 2,9 W/m2 °C till 1,3 W/m2 °C. Det ger en energibesparing på ca 20 %.

Hur går det till när ni sätter in Klimatrutan i mina fönster?
Se svar Stäng

Vi bygger isolerrutor på de inre glasen på dina befintliga fönster. Se hur monteringen går till →

Vilka förberedelser behöver vi göra innan ni uppgraderar våra fönster med en Klimatruta?
Se svar Stäng

Ni behöver i princip inte göra någonting, ta bara bort blommor, gardiner och flytta ut soffan lite.

Vad ingår i installationen av Klimatrutan?
Se svar Stäng

Ett fullt färdigt montage – material, montering och moms. Och du får naturligtvis dra ROT-på installationen.