Fastigheters ökade energiförbrukning påverkar vår miljö på ett sätt som inte är hållbart i längden.

När du väljer Grundels klimatruta innebär detta att det inte blir något byggskräp eftersom befintliga fönster sitter kvar. Det innebär även att energiförbrukningen i fastigheten sänks med 20 % och du minskar fastighetens koldioxidutsläpp.

Allt fler byggnader utrustas med isolerglas och ett välkänt exempel är Empire State Building som genomgår en fönsterrenovering av samtliga 6 514 fönster. Målsättningen är att med denna, samt flera åtgärder, sänka energiförbrukningen med så mycket som 38 %.