P-märkning

Alla våra nyfönster är P-märkta av RISE (Research institutes of Sweden) som är en oberoende part.
Märkningen används för kontroll av en rad olika produkter, bland annat för fönster och dörrar.

Vad innebär ett P-märkt fönster?

P-märket på ett fönster innebär att konstruktionen har granskats och testats mot grundläggande tekniska krav. Det innebär till exempel att luft- och regntäthet, värmeisolering och kondenssäkerhet har testats liksom tålighet i komponenter som profiler, tätlister och beslag.

Dokumentation

Grundels Klimatruta produktblad
Grundels Kostnadskalkyl Villa
Artikel om isolerrutan i DN

Vanliga frågor

Vilket energivärde får mitt fönster efter uppgraderingen med er Klimatruta?
Se svar Stäng

Energivärdet (u-värdet) sänks från ca 2,9 W/m2 °C till 1,3 W/m2 °C. Det ger en energibesparing på ca 20 %.

Hur går det till när ni sätter in Klimatrutan i mina fönster?
Se svar Stäng

Vi bygger isolerrutor på de inre glasen på dina befintliga fönster. Se hur monteringen går till →

Vilka förberedelser behöver vi göra innan ni uppgraderar våra fönster med en Klimatruta?
Se svar Stäng

Ni behöver i princip inte göra någonting, ta bara bort blommor, gardiner och flytta ut soffan lite.

Vad ingår i installationen av Klimatrutan?
Se svar Stäng

Ett fullt färdigt montage – material, montering och moms. Och du får naturligtvis dra ROT-på installationen.