Din guide till att lyckas med fönsterbyte

1. Börja med att ta mått på hålet i väggen som fönstret sitter i och ange måtten i bredd x höjd. Det är alltid karmyttermått som gäller det vill säga måttet mellan karmens ytterkanter. Du behöver eventuellt lossa det foder som sitter runt fönstret då detta till viss del kan täcka karmen.

2. Notera om fönstret är höger- eller vänsterhängt. Om du har ett fönster som öppnas utåt så ställer du dig på utsidan och ser om gångjärnen sitter på höger eller vänster sida. Om du har ett fönster som öppnas inåt så ställer du dig istället på insidan och noterar om gångjärnen sitter på höger eller vänster sida.

3. Beställ nya fönster enligt de mått du tagit.

4. Ta försiktigt bort de foder som sitter både på insida och utsida om själva fönstret.

5. Såga av karmskruvar alternativt spikar som sitter mellan vägg och karm.

6. Ta bort kilar och lyft sedan ut karmen. Ett tips är att såga karmen i delar och försiktigt plocka ur dessa så undviker du att skada fönstersmygen.

7. Rengör öppningen där själva fönstret har suttit och passa samtidigt på att undersöka så att virket i väggen inte är fuktskadat.

8. För att förhindra att det nya fönstret inte trillar ut under monteringen kan du med fördel skruva fast några träklossar på den yttre fasaden.

9. Lägg först kilar i botten på fönsteröppningen och ställ sedan den nya fönsterkarmen på plats, ett tips är att vara två personer när ni gör detta.

10. Nu fäster du försiktigt fler kilar mellan fönsterkarmen och fönsteröppningen och mäter hela tiden med ett vattenpass så att fönstret hamnar rakt. Se till att kilarna inte hamnar framför de hål som finns i fönsterkarmen, där karmskruven ska sitta.

11. Kontrollera att karmens diagonalmått är lika.

12. Skruva fast de övre karmskruvarna först och kontrollera sedan att karmen är i lod. Fäst sedan de undre skruvarna och justera med hjälp av karmskruvverktyget så att karmen är både lod- och vågrät.

13. Ta bort kilarna som sitter längs karmens sidor men låt de som ligger i botten sitta kvar.

14. Nu är det dags att ta bort träklossarna som sitter på ytterfasaden för att sedan hänga fönstret på plats och kontrollera att det går lätt att öppna och stänga.

15. Sist men inte minst är det dags att isolera runt fönsterkarmen, det som kallas för drevning. Här använder du en spackelspade för att trycka in drevremsan mellan fönsterkarmen och fönsteröppningen, se till att inte packa för tätt. På insidan tätar du med en drevningslist och ovanpå denna slutligen en fogmassa. Tätningen på utsidan ska andas men vara vindtät.

16. Avsluta med att spika upp fönsterfoder på både in- och utsida fönstret.

Företagsuppgifter


Grundels Fönstersystem AB
Växel: 054-18 05 01
Organisationsnummer: 556320-9088
E-post: info@grundels.se
Besöksadress: Flygfältsvägen 1, 652 30  Karlstad

Kundservice

​​​​​​​
Göteborg
031-711 84 50
Malmö
040-611 80 50
Karlstad
054-18 05 01
Stockholm
08-21 84 50

Andra har också läst om...

Byte av fönster

Fönstrets funktioner

Renovering av fönster