Orange byggnad.
Energiglas & Energifönster

Energiglas och energifönster är båda designade för att förbättra energieffektiviteten i byggnader, men det är faktiskt olika saker.

Vad menas med energiglas?

Energiglas är ett glas som är konstruerat för att minska förlust av värme och kyla genom fönster. Detta betyder att du kan hålla temperaturen inomhus stabil, utan att behöva använda lika mycket energi för uppvärmning eller kylning. Men det är inte bara dess energieffektiva fördelar som gör energiglas så värdefullt. Det kan också hjälpa till att minska ljudnivåerna och undvika kondensbildning på fönster. Med ett energiglas i fönstret sänks U-värdet* i ett 2-glasfönster från befintliga 2,8–3,0 ned till U-värde 1,2–1,3 vid montage av Grundels Klimatruta med ett 4 mm energiglas.

Vad är energiglas?

Vad består ett energiglas av? Energiglas är en typ av fönsterglas som är utformat för att förbättra rummets värmeisolering. Det består av en tunn, genomskinlig metallisk beläggning som reflekterar långvågig värmestrålning tillbaka in i rummet, vilket bidrar till att behålla värmen inne och minska värmeförlusten. Denna beläggning tillåter samtidigt kortvågig solvärme att stråla in i rummet. Vanligtvis består energiglas av flera glasrutor som är separerade av en luft- eller gasfylld glasränna för att ytterligare förbättra isoleringen. Energiglas är ofta en del av isolerglas och kan hjälpa till att skapa en mer energieffektiv och behaglig inomhusmiljö. 

Vad är energifönster? 

Ett energifönster, ibland även kallat energieffektiva fönster, är å andra sidan ett helt nytt fönster inklusive karm. Energifönster har designats för att ge skydd mot luftläckage, samt för att minimera värmeförlust och kallras runt fönstret.

Hur sammanfattar vi då skillnaden mellan energiglas och energifönster?

Medan du med energiglas fokuserar på att minska värmeförlust genom att addera en extra ruta och göra 2-glasfönster till 3-glasfönster, är byte till ett energifönster en mer omfattande lösning som inkluderar ett byte av hela fönstersystemet. Ett byte som i flera fall ändrar husets karaktär och dessutom kan kräva bygglov (beroende på kommunens detaljplan för ditt område).

Så i korthet: med ett energiglas som endast adderas kan du behålla husets originalfönster och bevara dess karaktär samtidigt som du minskar värmeförlust genom fönstren, medan energifönster är en komplett fönsterbyteslösning som inkluderar både glas och ramar.

Ett smartare alternativ till fönsterbyte

Med en unik teknik uppgraderar vi dina 2-glasfönster till 3-glasfönster med likvärdiga egenskaper som ett nytillverkat energifönster. Denna unika teknik kallar vi Grundels Klimatruta och kan appliceras på alla former av fönster, från alla tidsåldrar. Läs mer om Grundels Klimatruta.

 

*U-värdet är ett mått som beskriver fönstrets isoleringsförmåga – ju lägre U-värde desto bättre. Viktigt att känna till är att värdet beräknas på en sammanslagning av fönstrets alla delar i en komplett lösning. Det innefattar alltså kombinationen av karm, båge och glas.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna mig.

Daniel Bengtsson
Vice VD & Försäljningschef
Grundels

En fönsterspecialist med fokus på energilösningar

Ibland så behöver gamla vackra fönster lite extra kärlek. I vårt snickeri renoverar vi fönster till sin forna glans.
Vi erbjuder totalentreprenad inom fönsterbyte över hela Sverige.