Fönsterguiden

I denna fönsterguide kan du lära dig det du behöver veta om fönster!

Ett fönster har många syften, det ska isolera värme, hålla borta buller, användas för vädring, släppa in ljus samt inte minst ge dig utsikt.

Fönster har funnits sedan Kristi födelse och de äldsta fynden som hittats kommer från Pompeij, staden som begravdes under ett vulkanutbrott 79 e.Kr.

Under åren har fönstren blivit allt mer energisnåla och bullerisolerande och idag finns begreppet isolerglas som innebär att två eller flera planglasskivor sitter ihop med ett visst avstånd mellan dem. Utrymmet mellan skivorna är helt avstängt från omgivande atmosfär och är ofta fyllt med gas för att isolera bättre.
​​​​​​​
En isolerruta som består av två glas kallas för 2-glasfönster och en ruta med tre glas kallas för 3-glasfönster.