Fönsterguide

Ett fönster har många syften, det ska isolera värme, hålla borta buller, användas för vädring, släppa in ljus samt inte minst ge dig utsikt.

Fönster har funnits sedan Kristi födelse och de äldsta fynden som hittats kommer från Pompeij, staden som begravdes under ett vulkanutbrott 79 e.Kr. Under åren har fönstren blivit allt mer energisnåla och bullerisolerande och idag finns begreppet isolerglas som innebär att två eller flera planglasskivor sitter ihop med ett visst avstånd mellan dem. Utrymmet mellan skivorna är helt avstängt från omgivande atmosfär och är ofta fyllt med gas för att isolera bättre.

Skillnaden mellan 2-glas och 3-glas

En isolerruta som består av två glas kallas för 2-glasfönster och en ruta med tre glas kallas för 3-glasfönster.

 

Frågor och svar

Dokumentation

Grundels Klimatruta produktblad
Grundels Kostnadskalkyl Villa
Artikel om isolerrutan i DN

Vanliga frågor

Vilket energivärde får mitt fönster efter uppgraderingen med er Klimatruta?
Se svar Stäng

Energivärdet (u-värdet) sänks från ca 2,9 W/m2 °C till 1,3 W/m2 °C. Det ger en energibesparing på ca 20 %.

Hur går det till när ni sätter in Klimatrutan i mina fönster?
Se svar Stäng

Vi bygger isolerrutor på de inre glasen på dina befintliga fönster. Se hur monteringen går till →

Vilka förberedelser behöver vi göra innan ni uppgraderar våra fönster med en Klimatruta?
Se svar Stäng

Ni behöver i princip inte göra någonting, ta bara bort blommor, gardiner och flytta ut soffan lite.

Vad ingår i installationen av Klimatrutan?
Se svar Stäng

Ett fullt färdigt montage – material, montering och moms. Och du får naturligtvis dra ROT-på installationen.