Elpriset är högre än på många år och priset påverkas av faktorer som är svåra för privatpersoner och bostadsägare att påverka. Covid-19, tomma vattenmagasin, mindre vind och större import är några av anledningarna. Men en stor anledning till att villaägare har fått höga elräkningar är att huset läcker energi. Och det kan du som villaägare lätt åtgärda. Utan att behöva investera en förmögenhet genom att behöva byta ut alla fönster.

Läs mer