En Livscykelanalys (LCA) gjord tillsammans med studenter från Karlstad universitet visar tydligt att Grundels Klimatruta har lägst total miljöpåverkan, både för hela sin livslängd samt per år. Att installera Grundels Klimatruta bidrar till en ca 12 % lägre total miljöpåverkan per år jämfört med att byta ut det gamla fönstret till ett nytt treglasfönster. Klicka på länken till en sammanfattning av LCA-rapporten.

Se LCA-rapporten