Montering av Grundels klimatruta
Nyheter
P-märket på ett fönster innebär att konstruktionen har granskats och testats mot grundläggande tekniska krav.…
När man ska uppgradera eller byta till nya fönster kan det vara klokt att fundera…
Kallras på grund av dåliga fönster kan enkelt åtgärdas med isolerglas. Dåliga 2-glasfönster som inte isolerar…
I äldre byggnader sitter det ofta 2-glasfönster med dålig värmeisoleringsförmåga. Vanliga 2-glasfönster genererar både kallras och…
Genom att installera Grundels Klimatruta i dina befintliga fönster halveras bullerstörningen i fastigheten, bullret minskar med 3…
Idag lever många med bullernivåer som inte är acceptabla men som går att åtgärda, till…
En av de allra största energitjuvarna i fastigheter är dåligt isolerade fönster. Så mycket som…
Grundels isolerglas har 10 års garanti mot kondens. Läs mer om kondens och vi motverkar det.
Här kan du både läsa och se filmer på hur vår unika teknik appliceras på…
Nej det ska inte vara några problem. Vi monterar ett 4 mm isolerglas som väger…