Idag lever många med bullernivåer som inte är acceptabla men som går att åtgärda, till exempel genom att tilläggsisolera med isolerglas. Som fastighetsägare kan du dessutom få bidrag till denna åtgärd från väghållaren det vill säga Trafikverket eller kommunen. Läs mer om bidrag.