Montering av Grundels klimatruta
Nyheter
Att ta till vara på och maximera befintliga fönsters livslängd är det som driver oss.…
En Livscykelanalys (LCA) gjord tillsammans med studenter från Karlstad universitet visar tydligt att Grundels Klimatruta…
En av de allra största energitjuvarna i fastigheter är dåligt isolerade fönster. Så mycket som…
När du väljer Grundels Klimatruta innebär detta att det inte blir något byggskräp eftersom befintliga…