BRF Sörbys Radhus

När BRF Sörby i Gävle behövde förbättra sitt inomhusklimat föll valet på isolerrutor från Grundels. Föreningen består av radhus i två våningar, och har sammanlagt 51 lägenheter. De boende hade länge upplevt en ojämn inomhustemperatur, med alltför kalla övervåningar. Lägenheternas fönster är stora, och bestod då endast av två-glasrutor.

– Vi hade en temperaturskillnad mellan övre och nedre våningen på ca 2-3 grader, säger Peter Hallner, styrelsemedlem och ansvarig för värmen i BRF Sörby.

Peter jobbar på DHL’s kontor i Gävle, och minns hur bra det blev när Grundels installerade isolerrutor på hans arbetsplats.

– Det blev ett skönare inomhusklimat, och en fantastisk förbättring av ljudnivån. Buller från järnväg och lastbilar utanför fönstret minimerades avsevärt. Med den erfarenheten färskt i minne tog Peter kontakt med Grundels, för att höra om detta kunde vara en bra lösning även i BRF Sörby’s fall. Jodå, det var det.
Åtgärden skulle förutom att förbättra temperaturen och komforten i lägenheterna, även sänka bullernivån och leda till en minskad energiåtgång. Sammanlagt monterade Grundels 282 isolerrutor åt föreningen.

– De har gjort ett jättebra jobb. Fantastiska hantverkare som helt och hållet har anpassat sig efter förutsättningarna på vår gata. Vi var lite oroliga eftersom arbetet utfördes under Covid19-pandemin, och vi har ju en hel del äldre medlemmar i föreningen. Men det gick otroligt bra, de aviserade i god tid och visade stor hänsyn. Mycket professionellt, säger Peter.

– Och installationen syns knappt, en snygg liten list runt fönstret, det är allt! Nu förväntar sig BRF Sörby jämnare temperaturer i alla lägenheter när kylan kommer.

– Vi tror att vi kommer kunna sänka vårt målvärde på värmen med 1-2 grader. Självklart kommer det påverka våra uppvärmningskostnader positivt. Förhoppningsvis har vi rent ekonomiskt tjänat in insatsen inom 5-7 år, säger Peter.

Men framförallt kan medlemmarna i föreningen redan nu se fram emot ett varmt och gott inomhusklimat, med jämn temperatur i alla lägenheter.