Fönsterguiden

Fönsterguiden ger dig svar på dina frågor om fönster

I denna fönsterguide kan du lära dig det du behöver veta om fönster! Läs igenom informationen och tveka inte att ställa frågor i kontaktformulären till höger.

Ett fönster har många syften, det ska isolera värme, hålla borta buller, användas för vädring, släppa in ljus samt inte minst ge dig utsikt.

Fönster har funnits sedan Kristi födelse och de äldsta fynden som hittats kommer från Pompeij, staden som begravdes under ett vulkanutbrott 79 e.Kr.

Under åren har fönstren blivit allt mer energisnåla och bullerisolerande och idag finns begreppet isolerglas som innebär att två eller flera planglasskivor sitter ihop med ett visst avstånd mellan dem. Utrymmet mellan skivorna är helt avstängt från omgivande atmosfär och är ofta fyllt med gas för att isolera bättre.

En isolerruta som består av två glas kallas för 2-glasfönster och en ruta med tre glas kallas för 3-glasfönster.

Fönster med energiglas behåller värmen i rummet

Ett energiglas sitter ofta som inre glas på moderna 2-glasfönster och 3-glasfönster. Energiglaset har behandlats på ett sätt så att det stoppar 85-96 procent av strålningsförlusterna och reflekterar långvågig värmestrålning. Detta innebär att cirka 50% mer värme stannar kvar i rummet.

U-värde anger hur bra ett fönster isolerar

Värmeförlusten genom ett fönster anges i U-värde och det är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Äldre 2-glasfönster har ett U-värde på cirka 2,9 medans modernare fönsterlösningar kan ha så låga uvärden som 1,2 vilket i sin tur innebär att energiförlusten genom fönstret minskar med cirka 60%

Lär dig mer om:

  1. Fönsterbyte
  2. Fönsterrenovering
  3. 3-glasfönster
  4. Kallras & strålningsdrag

Tilläggsisolera med isolerglas och sänk din förbrukning med 20%

Copyright © 2019 Grundels