Fönsterbyte Stockholm och Uppsala

Vi är en rikstäckande, märkesoberoende leverantör vilket betyder att vi kan erbjuda samtliga tillgängliga produkter som finns på marknaden.  Det innebär att man kan välja fritt mellan Trä/Alu-, komposit- och aluminiumfönster, vi skräddarsyr helt enkelt efter kundens behov.

Kv. Paradiset

Projekt Kv. Paradiset på Nordenflychtsvägen 66 i Stockholm har vi installerat sprängdämpande fönster med hjälp av glasrobot då vikten på fönstren har legat runt 200 kilo styck. På den västra fasaden har det byggts utrymningsvägar vid brand och där har vi installerat fönster som ska klara brand samt klassning för inbrottsskydd.

Häggviksskolan i Sollentuna

Ett annat projekt är Häggviksskolan i Sollentuna där kunden önskade inåtgående träfönster med lite olika egenskaper beroende på var i fasaden de satt. På vissa delar av fasaden behövde vi sätta brandsäkra fönster vilket vi i nära samarbete med brandkonsulten tagit fram förutsättningarna för. Fönster från Snidex AB har utförs som helträkonstruktion, öppningsbara med kopplad båge 2+1 glas och mellanglaspersienner, U-värde 1,0. På syd- och väst fasaderna har vi satt solskyddsglas för att lärare och elever ska få ett bättre inomhus klimat med följande värden, 70/35 (LT 65, G 38) På bottenvåningen har de haft problem med vandalisering så där installerade vi säkerhetsklassade fönster med klass P2A (bl.a. lamellglas invändigt) för att skapa en säkrare miljö. För de brandklassade fönstren kom vi fram till att vi behövde använda klass EI30, då de behövde klara både brand och värme i 30 minuter för att göra en utrymning av lokalerna säker vid en eventuell brand.

Vi har personalen och kunskaperna att driva ett fönsterbyte från projektering till färdigställande.

Vi kan erbjuda er totalentreprenader inom följande områden:

  • Fönster & fönsterdörrar
  • Lägenhets- säkerhetsdörrar med tillhörande postboxar
  • Entrépartier

Vill du veta mer?
Kontakta gärna mig.