Genom att installera isolerglas i dina befintliga fönster kan du märkbart minska bullerstörningen i din fastighet och skapa en tystare och skönare inomhusmiljö.

Skapa bättre boendemiljö med ljudisolerade fönster

Buller är inte bara en störning utan också ett allvarligt miljö- och folkhälsoproblem. Studier utförda av Karolinska Institutet visar att exponering för buller inte bara kan leda till stress och irritation, utan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att ta itu med bullerstörningar på ett effektivt sätt.

Hur kan du minska störningar med bullerdämpande fönster?

En vanlig källa till bullerstörningar är trafikljud, särskilt när det tränger in i bostadsutrymmen genom dåligt isolerade fönster, såsom 2-glasfönster. Lösningen är Grundels Fönstersystem och vår Klimatruta i dina fönster. Med detta bullerdämpande fönstersystem kan du effektivt dämpa störande ljud vilket görs genom att vi installerar isolerglas med avancerad buller- och ljuddämpande teknologi i innerbågen.

Ljudisolerade fönster minskar effektivt störande ljud

Isolerglasets effektivitet kan minska bullernivån med 3 till 10 decibel, beroende på det specifika glasets egenskaper och tjocklek. För att ge perspektiv på detta, kan en minskning på bara 3 decibel uppfattas som en halvering av bullernivån för den mänskliga hörseln.

Genom att anlita en kvalificerad fönsterexpert för bullerdämpning kan du skapa en tystare och mer behaglig inomhusmiljö där du kan njuta av lugn och ro. Vi har över 30 års erfarenhet av att ljudisolera fönster. Anlita ett fönsterproffs och investera i en behagligare inomhusmiljö genom att välja rätt ljudisolering för ditt hem.