Genom att installera isolerglas i dina befintliga fönster halveras bullerstörningen i fastigheten, bullret minskar med 3 till 10 decibel beroende på val av glas. Som ett ungefärligt riktmärke kan sägas att en minskning med 3 decibel uppfattas av människan som en halvering av bullret.

Buller är allt oönskat ljud oavsett om det är skadligt för hörseln eller bara störande.  Buller är idag ett vanligt miljö- och folkhälsoproblem som drabbar många människor. Buller gör oss enligt en studie av Karolinska Institutet inte bara stressade och irriterade, det ökar också risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En vanlig orsak till buller är störande trafik ljud som tränger in i bostaden om du har dåligt ljudisolerade 2-glasfönster. Men det finns hjälp att få! Grundels Fönstersystem är proffs på att bullerisolera fönster och har gjort det i över 30 år.

Ljudisolera era fönster

Med Grundels Klimatruta i fönstren – där vi bygger ett buller- och ljuddämpande isolerglas i innerbågen – kan vi dämpa buller upp till 10 decibel beroende på val av glas. Anlita ett fönsterproffs som kan bullerdämpning – så att ni kan njuta av en tystare och skönare inomhusmiljö.