Wallenstam fastigheter

Kund


Wallenstam fastigheter
Sebastian Brandt
​​​​​​​Projektledare
- Det upplevs som man satt in ett helt nytt fönster, konstaterar Sebastian Brandt, projektledare på Wallenstam fastigheter.

De två fastigheterna med två byggnader vardera ligger centralt i Helsingborg och är från 50-talet. Nyligen genomgick de 102 befintliga lägenheterna en totalrenovering i samband med att man byggde 28 nya lägenheter på vinden.

- Det var en riktig rot-renovering där vi bland annat uppgraderade ventilation och bytte stammar, säger Sebastian Brandt.

När det var dags att titta närmre på vad man skulle göra med de gamla två-glas fönstren så diskuterade man på Wallenstam fastigheter fram och tillbaka kring olika lösningar.

- Vi resonerade kring vad man får för pengarna. Det är en ganska stor investering att byta fönster och vi valde därför att se vad det fanns för varianter. Grundels tillverkar ett aluminiumfönster med isolerglas på plats och det upplevs som nytt eftersom det blir ett aluminiumfönster med två plus en-glas, konstaterar Sebastian Brandt. Det var en bra lösning och kostnaden blir dessutom hälften mot ett fönsterbyte.
En annan fördel enligt Sebastian är att man nu slapp det extra jobb som ett fönsterbyte alltid för med sig i form av fönsterbräden som går sönder och tegelbalkar som lossnar. Speciellt när det är äldre hus som renoveras.

Fastigheterna i Helsingborg ligger centralt och även om Wallenstam inte genomfört några mätningar efter isolerglasen installerats upplever Sebastian att inomhusmiljön blivit mycket tystare.
​​​​​​​
– Det här är en av de fösta gångerna jag arbetat med att man installerar isolerglas istället för att byta fönstren vid en rot-renovering. Är fönstren i såpass bra skicka att man kan bygga på är det definitivt ett alternativ, säger han. På utsidan ser det ut som ett nytt fönster och på insidan målade man om och behöll de äldre beslagen som är en del av tidsandan på 50-talshusen.