Lundbergs AB

Kund


Lundbergs AB
Peter Lundgren
Förvaltare för fastigheten Karlsvik i Karlstad
Det är verkligen speciellt med en sån här gammal fastighet som Karlsvik, säger Peter Lundgren, fastighetsförvaltare på Lundbergs. Fönstren ​​​​​​​har en sådan oerhörd betydelse för hela karaktären. Dessutom är huset placerat vid en stor trafikled och precis vid järnvägen. Grundels var den enda entreprenören som kunde hjälpa oss att åtgärda buller och förbättra inomhusmiljön samtidigt som vi kunde ha kvar våra fina fönster!

Processen var lång för Lundbergs innan de bestämde sig för hur de skulle hantera fönstren i fastigheten Karlsvik i centrala Karlstad. Fönstren var i stort behov av underhåll och fastighetens läge med mycket buller i omgivningen var störande för hyresgästerna. Vi tog in en mängd förslag från olika företag som erbjöd olika lösningar på våra problem, säger Peter Lundgren. Det som gjorde att valet föll på Grundels var framförallt deras engagemang och deras smidiga lösning!

Som fastighetsförvaltare var Peter Lundgren extra nöjd med att kunna behålla de befintliga fönstren eftersom det idag är i princip omöjligt att hitta en sådan hög kvalitet på nyproducerade fönster, vad gäller träets hållbarhet och så vidare.

Jag måste erkänna att jag först var skeptisk, berättar Peter. Kunde man verkligen bygga en isolerruta utan att förstöra utseendet på fönstren?

Grundels gjorde då ett provmontage i en av lägenheterna. Resultatet var helt klart över förväntan.
– Rent ekonomiskt räknade vi ut att kostnaden för isolerglasen skulle återbetala sig på bara fyra år, en kort pay off-tid i vårt perspektiv.

Grundels utförde allt arbete med fönstren på plats och skötte informationen till de boende under tiden. Hyresgästerna upplevde processen som väldigt smidig. Peter Lundgren har bara fått positiv feedback när fönstren nu är klara

– Dels var besiktningsmannen klart imponerad, dels har våra boende berömt både utseende, den sköna inomhusmiljön och det minskade bullret. Grundels har helt enkelt en kanonbra lösning som de projekterar på ett proffsigt och effektivt sätt!