Grums Pastorat

Kund


Grums Pastorat
Christer Skog
​​​​​​​Kyrkogårdsföreståndare
Karlstads stift, där Grums pastorat ingår, gjorde för tre år sedan en energiinventering tillsammans med en extern konsult. Konsulten föreslog en åtgärdsplan i flera steg. Ett av stegen var att med Grundels metod göra om fönstren från till 2- till 3-glasfönster.

För Grums Pastorat var det två byggnader som skulle åtgärdas. Församlingshemmet och kyrkogårdsexpedition/personalbyggnad med totalt cirka 50 fönster.

"Församlingshemmet är från 1860-talet och att byta fönster var aldrig ett alternativ. Så denna lösning när vi kunde bevara befintliga fönster passade oss utmärkt", säger Christer.

"Fönsterbytet flöt på snabbt och smidigt, personalen var mycket tillmötesgående såväl i offertarbete som vid montering. På under en vecka hade vi åtgärdat alla fönster och behövde bara ha stängt några dagar."
I och med energiinventeringen så hade Grums pastorat bra inblick över inomhustemperaturen innan förändringen. När de sedan gjorde en mätning efter att de satt in energiglas så steg temperaturen från 17 till 22,5 grader! Alltså hela 5,5 grader.

"Totalt har energiförbrukningen minskas med cirka 30 procent på årsbasis efter att alla delar i åtgärdsplanen är utförda. Hur stor del som beror på isolerglaset vet vi inte exakt men det har haft en betydande påverkan", säger Christer. Besökare och serveringspersonal som ofta nyttjar lokalen är nöjda och tycker att inomhusmiljön blivit mycket bättre.

Christer Skog berättar att det har varit många intresserade på besök hos dem för se på lösningen och vill absolut rekommendera Grundels till andra.