Cedås Akustik AB

Kund


Cedås Akustik AB
Andreas Cedås
​​​​​​​Akustikkonsult
Cedås Akustik AB hjälper myndigheter och andra organisationer med ljud- och bullermätningar. Under projektering arbetar de nära arkitekt, konstruktör och VVS-ansvarig för att kunna ta ansvar för hela ljudmiljön. Andreas kom i kontakt med Grundels Fönstersystem när de hjälpte en av sina kunder med ett byggprojekt på Östra hamngatan i Göteborg. "Vi fanns på plats som akustikkonsulter i samband med att gamla kontorslokaler skulle byggas om till bostäder och dessa behövde bättre ljudisolering mot den kraftigt trafikerade gatan utanför", berättar Andreas.
 
"Från början testade vi en produkt från en annan leverantör med montering av en extra ruta på utsidan, men denna blev inte tillräckligt bra. Då berättade vår "fönsterkille" att han tidigare arbetat med Grundels Fönstersystem och vi bestämde oss för att testa med ett provmontage i ett sovrum som vätter mot hamngatan. Vi blev mycket nöjda med resultatet och när vi uppmätte buller före och efter så skilde det sig cirka 7 decibel mätt med ekvivalent nivå.
 
Cedås Akustik AB blev så nöjda med resultatet att de även använde Grundels isolerglas när de byggde om sina egna kontor. De arbetar ofta med byggnader i Göteborg som har gamla och fina fönster som man vill bevara men även få bättre bullerisolering, energibesparing och inomhusmiljö och då är Grundels produkt perfekt. "Dessutom är lösningen billigare än att byta fönster", berättar Andreas.
 
Andreas anlitade även Grundels för att montera isolerglas på fönstren i sin privata bostad. "Det är en väldig skillnad nu med bättre värmeisolering och skönare inomhusmiljö. Arbetet gick snabbt och smidigt och vi har gått från cirka 3 till 1,3 i U-värde för våra fönster", avslutar Andreas.