Akademiska Hus Syd

Kund


Akademiska Hus Syd
Lennart Persson
​​​​​​​Fastighetsförvaltare
När Akademiska Hus Syd skulle rusta upp några av sina fastigheter trodde man först att fönsterbyte skulle vara det enda raka. Fastigheten som skulle rustas upp hade tidigare tilläggsisolerats utan att uppnå några goda resultat. ”Vi hade planerat att byta fönster, men eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde kan vi inte göra hur stora förändringar som helst”, berättar Lennart.

”Folk i organisationen kände till Grundels och deras isolerglas så vi tänkte att det kanske kunde vara en smidigare lösning. Att låta Grundels sätta in sin isolerruta på plats är både enklare och snabbare än att behöva byta hela fönstren med allt extraarbete det medför.”

Grundels har installerat sin patenterade platsbyggda isolerglas på flertalet fastigheter åt Akademiska Hus i Lund. Merparten av dem inhyser kontor- och undervisningslokaler. ”Vi har enbart fått positiva reaktioner från personal och studenter. Inomhusklimatet har blivit mycket bättre och de problem som vissa av fastigheterna haft med hög ljudnivå utifrån har minskat avsevärt.”

Ännu så länge har Akademiska Hus enbart märkt av de direkta komfortförändringar som Grundels isolerglas medför, men man ser också fram emot framtida energirapporter där man hoppas på stadiga energibesparingar.

”Vi är nöjda med det arbete Grundels personal har utfört. Allt har gått bra i stort och de har följt de tidsplaner som satts upp. Vi tror på den här produkten som en långsiktig och energibesparande lösning för våra fastigheter.”