Christo Fastigheter

Johan Johanson berättar om samarbetet med Grundels FönstersystemJohan Johansson, Fastighetsförvaltare

Christo Fastigheter är ett företag som äger och förvaltar egna fastigheter
i Mariestad, Skövde, Lidköping, Falköping och Tidaholm. De förädlar och anpassar lokaler och bostäder för sina  hyresgäster. Företaget har har funnits cirka 13 år och har ett 20-tal fastigheter.

Under 2009 försåg Grundels en av Christos äldre fastigheter med energibesparande och bullerdämpande isolerrutor. Totalt renoverades cirka 120 fönster.
"Vi kom i kontakt med Grundels Fönstersystem genom ett referensjobb de gjort", berättar Johan.

"Vi blev nyfikna på deras produkt då lösningen verkade smidig. Vi hade ursprungligen tänkt byta ut fönstren men detta skulle innebära merarbete som till exempel en fasadrenovering."

Eftersom att det gällde en äldre fastighet så fanns också ett krav från kommunen att bevara de ursprungliga fönstren. Detta innebar att de produkter som Grundels Fönstersystem tillhandahöll var perfekt lämpade för projektet. De andra alternativen skulle blivit stoppade i kommunens byggnadsnämnd.
Prismässigt så innebar Grundels metod en rejäl besparing jämfört med de alternativ som de tidigare undersökt.

"Vi är väldigt nöjda med resultatet. Våra hyresgäster har fått en betydligt behagligare ljudnivå i hemmet tack vare den bullerisolering som fönstren ger. Inomhusklimatet har blivit bättre och vi får inte längre så många klagomål på att det drar från fönstren. Det kallras som tidigare upplevdes är alltså historia nu", fortsätter Johan.

"Vi har även fått väldigt bra betyg på Grundels hantverkare från våra hyresgäster. Både vad gäller deras service och arbete. De håller vad de lovar och kommer på utsatt tid. Installationerna sker snabbt och de stökar inte till. För oss är våra hyresgäster det viktigaste och vi vill naturligtvis göra så lite inverkan som möjligt på deras vardag.
Jag rekommenderar Grundels Fönstersystem då de har en smidig och kostnadseffektiv produkt som för med sig mycket positivt för oss som fastighetsbolag men även för våra hyresgäster."

"Varje gång vi skall göra fönsterarbeten på våra fastigheter är Grundels de första vi tänker på", avslutar Johan.
 

Tillbaka till alla referenser

Copyright © 2019 Grundels