Swedish Cleantech uppmärksammar vårt miljövänliga fönstersystem

Swedish Cleantech är en webbplats för svenska miljöteknikföretag som bygger på samverkan. Arbetet genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi. Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer. Läs artikeln i sin helhet på deras hemsida: http://www.swedishcleantech.se/ommiljoteknik/hallbartbyggande/gamlafonst...

 

Copyright © 2019 Grundels