Kondens & isolerglas

Kondens och isolerglas

Kondens eller imma uppstår när fuktig luft träffar en kall yta och kyls ned. Då bildas små vattendroppar som sätter sig på fönsterglaset.

På energieffektiva fönster är den yttre rutan lika kall och ibland kallare än uteluften, eftersom fönstret isolerar så bra. Det gör att kondens ibland kan bildas, exempelvis på förmiddagar under vår och höst när temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor. I normalfallet uppstår endast det här fenomenet när U-värdet understiger 1,1.

Fårm man kondens på insidan av fönster kan det vara tecken på byggfukt eller otillräcklig ventilation intill fönstret.

Grundels isolerglas har 10 års garanti mot kondens och damm mellan glasen, samt ett års garanti mot sprickor i mellanglasen.

Tilläggsisolera med isolerglas och sänk din förbrukning med 20%

Copyright © 2019 Grundels