Energiberäknaren

Här kan ni räkna ut hur mycket ni sparar genom att sätta in Grundels isolerglas på era befintliga 2-glasfönster för att på så sätt förvandla dem till energieffektiva 3-glasfönster.

Beräkningen är en uppskattning och baseras på ett 2-glasfönster med värmegenomgångskoefficient på 2,9°W/(m2*C) som sänks till 1,3°W/(m2*C) efter att isolerrutan har monterats. (Värdet ligger vanligtvis mellan 1,0 - 1,3°W/(m2*C))

Beräkningen utgår ifrån en inomhustemperatur på 21 °C

 

1. Ange uppskattad fönsteryta som ska isoleras. m2 (kvadratmeter)
3. I vilken zon befinner ni er? (Se karta)

 

 

 

 

Ni sparar kWh/år


Motsvarandekr/år om priset är 1.00 kr/kWh

 

Copyright © 2019 Grundels