Effektiv bullerisolering med isolerglas

Effektiv bullerisolering med isolerglas

Genom att installera isolerglas i dina befintliga fönster halveras bullerstörningen i fastigheten, bullret minskar med 3 till 10 decibel beroende på val av glas. Som ett ungefärligt riktmärke kan sägas att en minskning med 3 decibel uppfattas av människan som en halvering av bullret.

Buller är allt oönskat ljud oavsett om det är skadligt för hörseln eller bara störande. Buller är idag ett vanligt miljö- och folkhälsoproblem som drabbar många människor.

En vanlig orsak till buller är störande trafikljud som tränger in i bostaden om du har dåligt ljudisolerade 2-glasfönster.

Luftfartsverket, Vägverket med flera myndigheter har kravet på sig att skydda omgivande byggnader mot bullerstörning.

Halvera bullerstörningar med isolerglas. låt oss bjuda på en fika och berätta mer

Copyright © 2019 Grundels